3216 επισκέπτες / 35 σχολικές μονάδες / 1105 μαθητές

  • Ημερομηνία: 18/1-5/2/2020
  • Τόπος: ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3216 επισκέπτες
35 σχολικές μονάδες
1105 μαθητές

… στην έκθεση ΠΛΕΟΥΜΕΝΑ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ όλους τους συντελεστές και τους φορείς που στήριξαν αυτή την προσπάθεια για τη διάσωση και διάδοση του νεοελληνικού μας πολιτισμού, της ιστορίας μας και την προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος!